Mokymai medikams

Specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa

Nemokamas nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo kursas (8 akad. val.) akušeriams, akušeriams – ginekologams, šeimos gydytojams, slaugytojams

pogimdymines depresijos atpažinimas

Problema.  Rūpinimasis moters emocine būsena ir psichikos sveikata nėštumo metu ir laikotarpiu po gimdymo yra ypač svarbi sveikatos priežiūros srities dalis, kadangi moters būsena turi įtakos ne tik pačiai moteriai, bet gali paveikti ir kūdikio fizinę bei psichikos sveikatą.

Programos tikslas – patobulinti sveikatos priežiūros specialistų patobulinti sveikatos priežiūros specialistų (tikslinė grupė) kompetencijas atpažįstant PD požymius, vertinant PD riziką, prižiūrint depresija po gimdymo sergančias moteris, didinant sveikatos priežiūros specialistų žinias ir įgūdžius PD prevencijos ir pagalbos srityje. Gerinti motinų ir/ar abiejų kūdikio tėvų psichikos sveikatos priežiūrą, vykdyti PD prevenciją ir prisidėti prie psichikos ligų stigmos mažinimo šalyje

MOKYMŲ KURSO PLANAS

Tikslinė dalyvių grupė Gydytojai akušeriai-ginekologai, akušeriai, šeimos gydytojai, vaikų ligų gydytojai, bendrosios praktikos ir išplėstinės praktikos slaugytojai, šeimos gydytojai.

Kurso sandara, trukmė 8 akademinės valandos, nuotolinė grupė. Dėstant teorinę medžiagą remiamasi moksliniais straipsniais, publikuotais recenzuojamuose mokslo žurnaluose, disertacijomis, profesinėmis knygomis ir kita mokomąja literatūra, gairėmis specialistams. Skatinant tobulinimo programos dalyvius pritaikyti teorinės dalies metu įgytas žinias bus atliekamos praktinės užduotys taikant atvejo analizę, diskusijas.

Lektorės. Psichologė doc. dr. Giedrė Širvinskienė, sveikatos psichologė-psichoterapeutė Sigita Valevičienė, psichiatrė Gabrielė Germanavičienė.

Kurso temos

 1. Emociniai pokyčiai moters psichikoje nėštumo ir gimdymo metu bei laikotarpiu po gimdymo. Emocinę gerovę didinantys ir mažinantys veiksniai. 
 2. Pogimdyvinė depresija: paplitimas, rizikos veiksniai. 
 3. Pogimdyvinė depresija: diagnostikos ir klinikos ypatumai 
 4. Pogimdyvinės depresijos gydymo ypatumai. 
 5. Psichologinės pagalbos nėščiosioms, pagimdžiusioms moterims ir jos artimiesiems galimybės. 
 6. Pogimdyvinės depresijos prevencija. 
 7. Sveikatos priežiūros specialistų bendravimo su moterimis ir jų artimaisiais nėštumo ir laikotarpiu po gimdymo ypatumai.

Kurse sužinosite

 • Kodėl svarbi PD prevencija sveikatos įstaigose.
 • Kaip įvertinti PD riziką.
 • Kaip atpažinti PD požymius .
 • Kaip atpažinti PD ir jos sunkumo laipsnį.
 • Kaip numatyti PD pagalbos žingsnius.
 • Kokie yra pagrindiniai PD prevencijos principai ir būdai.
 • Kokios yra pagrindinės psichologinės pagalbos galimybės.

Mokymo kurso dalyviai įgys gebėjimus

 • Suprasti PD rizikos veiksnius ir vykdyti psichikos sutrikimų prevenciją bei priežiūrą.
 • Atpažinti nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų depresijos nėštumo metu ir laikotarpiu po gimdymo simptomus.
 • Efektyviai komunikuoti su moterimis, turinčiomis emocinių sunkumų, ir jų artimaisiais nėštumo metu ir laikotarpiu po gimdymo.
 • Atpažinti pagalbos poreikį atsižvelgdami į savo kompetencijos ir galimybių ribas.
 • Efektyviai nukreipti moteris, susiduriančias su depresija po gimdymo, pas reikiamus specialistus ir/ar nukreipti pas reikiamus specialistus ir/ar nurodyti kitus pagalbos būdus.

Mokymosi vertinimas ir kvalifikacijos pažymėjimas

Mokymo kurso baigiamasis vertinimas skirtas įvertinti kurso metu įgytas žinias.

Elektroninė vertinimo apklausa rengiama elektroniniu formatu, vertinimo apklausą sudaro 10 klausimų. Esant ne mažesniam nei 70 proc. teisingų atsakymų rezultatui mokymų dalyviui išduodamas kvalifikacijos kėlimą patvirtinantis pažymėjimas. Esant mažesniam rezultatui dalyviams suteikiama pakartotinio vertinimo apklausos pildymo galimybė.

Dalijamoji informacinė medžiaga pacientėms apie depresiją po gimdymo

Dalijamoji medžiaga apie pogimdyminės depresijos požymius ir asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose teikiamos paslaugos pogimdyminės depresijos simptomus patiriančioms pacientėms, numatyta LR Sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 10 d. įsakymu „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paruošiame, atspausdiname bei pristatome (įstaigos adresu) dalijamąją informacinę medžiagą pacientėms. Spausdinta dalijamoji medžiaga yra mokama. Užsakyti prašome užsakymo formoje, pasiteirauti info@mamamumsrupi.lt.

Programų aprašymo, dalijamosios medžiagos ir kitas mokymų turinys yra autorinė lektorių ir /ar organizatorių medžiaga. Viešinti ir platinti tik gavus raštišką sutikimą. Dėl viešinimo, tekstų naudojimo ir/ar interviu kreipkitės info@mamamumsrupi.lt Šie tobulinimo kursai finansuojami LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir koordinuojami „Higienos instituto kompetencijų centro".

Mokymų organizatorius – VŠĮ “Mediapressa”, Algirdo 22-1, Vilnius. Mokymų vadovė Nida Vildžiūnaitė, 8 620 85 208,  info@mamamumsrupi.lt

Jūsų testo rezultatai